تبلیغات
نایت نما [موضوع: آزاد] - مواظبت بر نماز
وزى ملاّ عبدالله شوشترى به دیدن شیخ بهایى (953 - 1030 ه‍ .ق ) رفت ساعتى با وى به گفتگو پرداخت . در این موقع صداى اذان بلند شد. شیخ بهائى فرمود: در همین جا نماز بخوانید تا ما هم به شما اقتدا كنیم و از فیض نماز جماعت بهره مند گردیم .
ملاّ عبدالله مقدارى تاءمل كرد، پس از جا برخاسته بدون آنكه در منزل شیخ نماز جماعت بخواند به خانه خود رفت . یكى از دوستان و شاگردان خاص او كه حضور داشت ، پرسید: شما كه این قدر مقّید هستید نماز را اول وقت بخوانید چرا خواسته شیخ را اجابت نكردید و همانجا نماز نخواندید؟
پاسخ داد: در آن موقع كه شیخ چنین پیشنهادى كرد با خود فكر كردم ، آیا هرگاه شیخ پشت سر من نماز بخواند تغییرى در من ایجاد نمى شود. دیدم چنان نیست كه نفس من تغییرى در خود احساس نكند، لذا نماز نخوانده از خانه او بیرون آمدم .

  • پنجه
  • آپ رنگ
  • بک لینک
  • نسل سومی
  • دریافت کد رای گیری

    تحلیل آمار سایت و وبلاگ