تبلیغات
نایت نما [موضوع: آزاد] - تائكید شدید امام صادق (ع) به ملاقات با برادران دینى
سْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْاسحاق بن عمار مى گوید: به حضور امام صادق (ع ) رفتم ، آن حضرت با چهره تند به من نگریست .
عرض كردم : ((چرا اینگونه دگرگون به من نگاه مى نگرى ؟ مگر من چه كرده ام ؟))
امام : دگرگونى من به تو به خاطر آن دگرگونى است كه تو با برادران دینى خود دارى ، اى اسحاق ! به من خبر رسیده كه تو بر در خانه ات ، دربانى گذاشته اى ، تا فقراى شیعه را از آمدن به خانه ات باز دارند.
اسحاق : قربانت گردم ، من از ((شهرت )) مى ترسم ، و این بازدارى براى همین بوده كه مشهور نشوم .
امام : تو از بلا نترسیدى ؟ مگر نمى دانى كه هر گاه دو نفر مؤ من با همدیگر ملاقات و مصافحه نمایند، خداوند رحمتش را بر آنان فرو فرستد كه 99 قسمت آن رحمت (درصد قسمت ) مخصوص آن مؤ من است كه برادر مؤ منش را بیشتر دوست دارد، و وقتى كه آن دو نفر مؤ من كنار هم رخ به رخ بایستند، رحمت خدا، آنها را فرا مى گیرد، و وقتى كه باهم براى گفتگو بنشینند، برخى از فرشتگان نگهبان آنها به برخى دیگر مى گویند: از اینها كناره بگیریم ، شاید آنها بین خود، رازى داشته باشند كه خداوند آن را پوشانیده است .
اسحاق : مگر خداوند در قرآن (آیه 18 ق ) نمى فرماید:
ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید
((هیچ سخنى را انسان تلفظ نمى كند مگر اینكه نزد آن ، فرشته اى مراقب و آماده ، براى انجام ماءموریت است .))
امام : ((اى اسحاق ! اگر فرشتگان نگهبان نشوند، خداوندى كه به نهانها آگاه است ، مى شنود و مى بیند)) (بنابراین ، از این رو كه حتى نگهبانان ، از نزد خدا دور گردند، اشكالى براى ضبط اعمال آنها، پیش ‍ نمى آید)

  • پنجه
  • آپ رنگ
  • بک لینک
  • نسل سومی
  • دریافت کد رای گیری

    تحلیل آمار سایت و وبلاگ